PROF. DR.
ÖMER KARADAŞ

SBÜ Gülhane EAH, Ankara

Prof.Dr. Ömer KARADAŞ, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim dalında profesör doktor olarak görev yapmaktadır.

Biyografi

Prof.Dr. Ömer KARADAŞ, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çeşitli birimlerinde görev aldı. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Nöroloji AD. Başkanlığı’nda Tıpta Uzmanlık Eğitimini tamamladı. 2015 yılında Doçent, 2021 yılında Profesör olan KARADAŞ, halen Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevine devam etmekte olup, evli ve iki çocuk babasıdır.   

Eğitim Bilgileri

Mezun olduğu üniversite / fakülte: GATA Tıp Fakültesi
Uzmanlık alanı: Nöroloji
Akademik ünvanları: Prof. Dr.

Halen Yürüttüğü İdari Görevler

Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı   –   Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Gülhane Tıp Fakültesi
Nöroloji Kliniği Eğitim Sorumlusu   –    Sağlık Bilimleri Üniversitesi / GEAH
Nöroloji Kliniği İdari Sorumlusu   –   Sağlık Bilimleri Üniversitesi / GEAH
Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başkanlığı   –   Sağlık Bilimleri Üniversitesi / GEAH

Ana İlgi Alanları / Tedaviler:

Epilepsi ve Baş Ağrıları olmak üzere, Davranış nörolojisi-Demans, nörolojik hastalıklar ve tedavileri ile ilgilenmektedir.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Ödüller:

  1. “Kortikal Sessiz Evre Değişiklikleri Epilepsi Cerrahi Sonuçlarının Bir Göstergesi Olabilir” poster bildiri dalında ikincilik ödülü.
  2. “Baş Ağrılarında Ortak Biyolojik Temelin Ortaya Konmasında Serebral Hemodinaminin Rolü” poster bildiri dalında ikincilik ödülü.
  3. “Sık Epizodik Gerilim Tipi Baş Ağrılı Hastaların Tedavisinde Perikraniyal Miyofasiyal Tetik Noktalara Lidokain Enjeksiyonu : Plasebo Kontrollü Randomize Çift Kör Çalışma” sözel bildiri dalında üçüncülük ödülü.
  4. Kronik Migrende GON Blokajının Etkinliği:Plasebo-Kontrollü” Sözel bildiri dalında ikincilik ödülü.
  5. “Bilgisayar destekli kognitif rehabilitasyon programı deneyimi” Poster Bildiri dalında birincilik ödülü.
  6. “COVID-19 Hastalarında Nörolojik Bulguların Ayrıntılı Prospektif Değerlendirilmesi” sözel bildiri dalında ikincilik ödülü.
  7. “COVID-19 Spesifik Baş Ağrısı Klinik Özelliklerinin Latent Class Küme Anlalizi Yöntemi İle Belirlenmesi:IL-6 ve Pulmoner İnfiltirasyonun Rolü” başlıklı bildiri ile  sözel bildiri dalında birincilik ödülüne layik görülmüştür.

Hastalar İçin

Epilepsi

Epilepsi nedir: Bir grup beyin hücresinin aniden anormal bir şekilde aşırı elektrik boşalımlarıyla ortaya çıkan davranış ve algı değişimleri nöbetlerine epilepsi(sara) diyoruz. Epilepsi nöbetleri bir

Yazıyı Oku »

Epilepside Pil Tedavisi

Bir grup beyin hücresinde aniden anormal bir şekilde aşırı elektrik boşalımlarıyla ortaya çıkan nöbetlere epilepsi(sara) diyoruz. Çok farklı nedenleri vardır; bunlardan bazıları genetik, doğum sırasındaki

Yazıyı Oku »

Migren & Sinir Blokajı Tedavisi

MİGREN TEDAVİ EDİLEBİLİR BİR AĞRI TÜRÜDÜR. MİGRENİN ETKİLİ TEDAVİSİNDE YENİ YÖNTEM; SİNİR BLOKAJLARI Kadınlar da erkeklere göre yaklaşık üç kat daha sık olmakla birlikte ortalama

Yazıyı Oku »

İletişim

PROF. DR.
ÖMER KARADAŞ

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara